Privacy Policy

Privacy Policy & Cookievoorkeuren

Ultra Cosmetics B.V. neemt de privacy van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over de privacy policy & cookievoorkeuren

Uw persoonsgegevens

Bij Ultra Cosmetics B.V. kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u als relatie onze diensten en producten te kunnen leveren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Website
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bestelhistorie

De medewerkers van Ultra Cosmetics B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Download onze privacy verklaring

Plichten Ultra Cosmetics B.V.

Ultra Cosmetics B.V. is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons centrum als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.
  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  Alle medewerkers van Ultra Cosmetics B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende 7 jaar bewaard worden i.v.m. fiscale bewaarplicht.

Rechten van betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een bericht per e-mail info@ultracosmetics.nl kenbaar maken.

Beveiliging

Ultra Cosmetics B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hyperlinks

De website van Ultra Cosmetics B.V. kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Ultra Cosmetics B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Ultra Cosmetics B.V. verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Cookiegebruik

Al onze websites maken gebruik van analytische cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van diensten op deze websites en voor analytische doeleinden (noodzakelijke cookies).

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, stuur een e-mail naar info@ultracosmetics.nl.